Form of refusal rights

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA